Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή σας με το ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τους γονείς και το μαθητή

Πώς θα διαπιστώσω την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών ή δυσκολιών συμπεριφοράς;

Σαφώς μέσω της παρατήρησης στην τάξη, συζήτησης με τους γονείς αλλά και το μαθητή. Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα έντυπο ανίχνευσης που θα βρείτε εδώ. Διαβάστε και παρακάτω για το τι σημαίνει μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές συμπεριφοράς.

 

Πρώιμη Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών (για νηπιαγωγούς)

 • Δυσκολίες κατανόησης προφορικού λόγου, αδιαφορία για ακουστικό λόγο
 • Δυσκολίες κατανόησης οπτικών οδηγιών και αναγνώρισης διαφορών
 • Προβλήματα στην κατανόηση κανόνων και απλών σχέσεων μέσω της ακουστικής διόδου επικοινωνίας
 • Δυσκολίες σύγκρισης πραγμάτων και κατανόησης ακολουθίας ιστοριών
 • Δυσκολίες περιγραφής εικόνων, φτωχό λεξιλόγιο, αδιαφορία για ομαδικά λεκτικά παιχνίδια
 • Δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση, σε επιτεύγματα λεπτών κινητικών συντονισμών, αδεξιότητα
 • Δυσκολίες ακουστικής μνήμης
 • Δυσκολίες οπτικής μνήμης
 • Αργοί ρυθμοί αντίληψης σε οπτικές δραστηριότητες
 • Δυσκολίες αναγνώρισης κοινών λέξεων ή ήχων από ανθρώπους ή από μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου

 

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

 • Σημαντικές δυσκολίες στο γραπτό λόγο (σύνταξη και έκφραση)
 • Σημαντικές δυσκολίες στη γραφή (π.χ., σχηματισμό γραμμάτων, αυτοματισμών γραφής, κ.τ.τ.)
 • Σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία
 • Σημαντικά προβλήματα στην ανάγνωση (αργός ρυθμός, κομπιάζει, προβάρει τις λέξεις πριν τις αναγνώσει μεγαλόφωνα, δείχνει σταθερά με το δάκτυλο, κτλ.)
 • Προβλήματα στη συγκράτηση πληροφοριών που μόλις διαχειρίστηκε και οργάνωση αυτών
 • Προβλήματα στη κατανόηση γραπτών κειμένων
 • Δυσκολίες στην παρακολούθηση οδηγιών
 • Δυσκολίες στον προφορικό λόγο (π.χ., έκφρασης, κατανόησης, ευχέρειας, κτλ.)
 • Προβλήματα στην κατανόηση των εννοιών του χρόνου και του προσανατολισμού στον χώρο
 • Σύγχυση δεξιού αριστερού
 • Δυσκολίες στην αυτοματοποιημένη χρήση πληροφοριών
 • Δυσκολίες στα μαθηματικά· ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων

 

Ανίχνευση Διαταραχών Συμπεριφοράς

 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής, αδικαιολόγητα λάθη στις εργασίες
 • Δυσκολίες στην ολοκλήρωση των εργασιών
 • Προβλήματα οργάνωσης
 • Έντονη κινητική δραστηριότητα, απρόβλεπτη κινητική συμπεριφορά
 • Φλυαρία, παρορμητικές απαντήσεις
 • Ανυπόμονη, ενοχλητική, παρεμβατική στάση
 • Αρνητισμός, εχθρικότητα και εναντίωση στους άλλους
 • Επιθετικότητα σε ζώα και ανθρώπους
 • Πρόκληση σοβαρών ζημιών και καταστροφή ξένης ιδιοκτησίας
 • Ψέματα για εξασφάλιση αγαθών ή εύνοιας
 • Κλοπές αντικειμένων μη ευτελούς αξίας*
 • Σοβαρές παραβάσεις κανόνων (αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, φυγή από το σπίτι)*

*Μετά το δημοτικό

 

Εντάξει! Διαπίστωσα κάποιο πρόβλημα. Τώρα τι γίνεται;

Ποτέ…

 • …μην ανακοινώνετε στους γονείς πιθανολογούμενες διαγνώσεις
 • …μην τους λέτε ότι θα πρέπει να πάρουν «ένα χαρτί» ή «μια γνωμάτευση» ή «μια βεβαίωση» «από κάπου», για να βοηθηθεί το παιδί, ή «για να καλυφθεί το σχολείο», ή «για να εξετάζεται προφορικά ο μαθητής»

 

Τι να κάνετε:

 • Πείτε τους ότι διαπιστώνετε την ύπαρξη δυσκολιών που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης
 • Ενημερώστε τους με σαφήνεια για τη διαδικασία διάγνωσης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (διαβάστε και εδώ)
 • Τονίστε ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως ένας αριθμός επισκέψεων
 • Μιλήστε σχετικά και με το παιδί
 • Παραμείνετε απλοί

 


   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 5-12-2008