Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή σας με το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Πώς θα διαπιστώσω την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών ή δυσκολιών συμπεριφοράς στο παιδί μου;

Διαβάστε παρακάτω για το τι σημαίνει μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές συμπεριφοράς.

Πρώιμες Ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών (για το παιδί στο νηπιαγωγείο)

 • Δυσκολίες κατανόησης προφορικού λόγου, αδιαφορία για ακουστικό λόγο
 • Δυσκολίες κατανόησης οπτικών οδηγιών και αναγνώρισης διαφορών
 • Προβλήματα στην κατανόηση κανόνων και απλών σχέσεων μέσω της ακουστικής διόδου επικοινωνίας
 • Δυσκολίες σύγκρισης πραγμάτων και κατανόησης ακολουθίας ιστοριών
 • Δυσκολίες περιγραφής εικόνων, φτωχό λεξιλόγιο, αδιαφορία για ομαδικά λεκτικά παιχνίδια
 • Δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση, σε επιτεύγματα λεπτών κινητικών συντονισμών, αδεξιότητα
 • Δυσκολίες ακουστικής μνήμης
 • Δυσκολίες οπτικής μνήμης
 • Αργοί ρυθμοί αντίληψης σε οπτικές δραστηριότητες
 • Δυσκολίες αναγνώρισης κοινών λέξεων ή ήχων από ανθρώπους ή από μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου

 

Ενδείξεις Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό και μετά

 • Σημαντικές δυσκολίες στο γραπτό λόγο (σύνταξη και έκφραση)
 • Σημαντικές δυσκολίες στη γραφή (π.χ., σχηματισμό γραμμάτων, αυτοματισμών γραφής, κ.τ.τ.)
 • Σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία
 • Σημαντικά προβλήματα στην ανάγνωση (αργός ρυθμός, κομπιάζει, προβάρει τις λέξεις πριν τις αναγνώσει μεγαλόφωνα, δείχνει σταθερά με το δάκτυλο, κτλ.)
 • Προβλήματα στη συγκράτηση πληροφοριών που μόλις διαχειρίστηκε και οργάνωση αυτών
 • Προβλήματα στη κατανόηση γραπτών κειμένων
 • Δυσκολίες στην παρακολούθηση οδηγιών
 • Δυσκολίες στον προφορικό λόγο (π.χ., έκφρασης, κατανόησης, ευχέρειας, κτλ.)
 • Προβλήματα στην κατανόηση των εννοιών του χρόνου και του προσανατολισμού στον χώρο
 • Σύγχυση δεξιού αριστερού
 • Δυσκολίες στην αυτοματοποιημένη χρήση πληροφοριών
 • Δυσκολίες στα μαθηματικά· ειδικά στην αφομοίωση συμβόλων

 

Ενδείξεις Διαταραχών Συμπεριφοράς

 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής, αδικαιολόγητα λάθη στις εργασίες
 • Δυσκολίες στην ολοκλήρωση των εργασιών
 • Προβλήματα οργάνωσης
 • Έντονη κινητική δραστηριότητα, απρόβλεπτη κινητική συμπεριφορά
 • Φλυαρία, παρορμητικές απαντήσεις
 • Ανυπόμονη, ενοχλητική, παρεμβατική στάση
 • Αρνητισμός, εχθρικότητα και εναντίωση στους άλλους
 • Επιθετικότητα σε ζώα και ανθρώπους
 • Πρόκληση σοβαρών ζημιών και καταστροφή ξένης ιδιοκτησίας
 • Ψέματα για εξασφάλιση αγαθών ή εύνοιας
 • Κλοπές αντικειμένων μη ευτελούς αξίας*
 • Σοβαρές παραβάσεις κανόνων (αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, φυγή από το σπίτι)*

*Μετά το δημοτικό

 

Ίσως το παιδί μου παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Τώρα τι γίνεται;

 • Συζητήστε και με τους εκπαιδευτικούς του.
 • Συζητήστε με το ίδιο το παιδί.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία διάγνωσης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (διαβάστε και την εδώ)

Συνοπτικά, η διαδικασία είναι αυτή:

Διαδικασία

Όμως, μήπως στιγματιστεί το παιδί μου;

Σαφώς και όχι. Όλη η διαδικασία είναι απολύτως εμπιστευτική. Επίσης, η οιαδήποτε γνωμάτευση δεν το ακολουθεί σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε βέβαια στη ζωή του, άσχετα εάν το πρόβλημα που θα διαπιστωθεί εξακολουθεί να υφίσταται.

 


   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 5-12-2008