Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Συλλογή νομοθεσίας για την παιδεία, την ειδική αγωγή, τα στελέχη, τους γονείς και μαθητές

Βρείτε εδώ σχετικούς νόμους και ό,τι αφορά την ειδική αγωγή, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κτλ. Φιλοδοξούμε αυτή να αποτελέσει μία συλλογή νομοθεσίας και άλλων διατάξεων εγκυκλίων, διαταγμάτων, κτλ. ως αναφορά για όλους.

Τυπώστε και χρησιμοποιήστε κατά βούληση. Θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Για να επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα, αφού ανοίξετε κάποιο έντυπο, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Back του προγράμματος πλοήγησής σας [<--].

Περί ΚΕ.Δ.Δ.Υ.:

Περί ειδικής αγωγής:

Περί δυσλεξίας και αξιολόγησης:

   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 1-9-2014