Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Χρήσιμα έντυπα για εκπαιδευτικούς και γονείς

Τυπώστε και χρησιμοποιήστε κατά βούληση. Θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Για να επιστρέψετε σε αυτή τη σελίδα, αφού ανοίξετε κάποιο έντυπο, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Back του προγράμματος πλοήγησής σας [<--].

Για εκπαιδευτικούς στο νηπιαγωγείο:

Αυτά τα έντυπα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό για το μαθητή και βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει περίπου το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και κατά πόσο χρήζει αξιολόγησης και παρέμβασης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Για εκπαιδευτικούς στο δημοτικό:

Αυτά τα έντυπα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό για το μαθητή και βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει περίπου το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και κατά πόσο χρήζει αξιολόγησης και παρέμβασης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Για εκπαιδευτικούς στο γυμνάσιο και στο λύκειο:

Αυτά τα έντυπα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό για το μαθητή και βοηθούν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει περίπου το μέγεθος του προβλήματος, καθώς και κατά πόσο χρήζει αξιολόγησης και παρέμβασης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Για γονείς:

   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 1-9-2014