Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Βρίσκεστε στην αρχική ιστοσελίδα του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Μαγνησίας

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Τι είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.);

Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Η Αποστολή μας

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με το νόμο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 3699 του 2008 (βλ. σχετ., θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader που μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ, για να ανοίξετε τo αρχείo), είναι η προσφορά υπηρεσιών Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των μαθητών και κυρίως αυτών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Εν αναμονή βρισκόμαστε για την δημοσίευση του νέου νόμου.

Περισσότερα για το έργο μας θα βρείτε εδώ.


   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 1-9-2014